+31-53 436 8124

Publicaties

Wagenaar Lawyers
geld

Harmony Vermogensbeheer moet €300.000 betalen

Harmony Vermogensbeheer moet €300.000 betalen vanwege schenden zorgplicht

Vermogensbeheerder adviseerde klant veel risicovoller te beleggen dan volgens zijn profiel gerechtvaardigd was.

Harmony Vermogensbeheer moet een voormalige klant €300.000 terugbetalen. De vermogensbeheerder uit Aalsmeer belegde jarenlang met veel meer risico dan de cliënt, een advocaat, had gewild. Harmony stak bijvoorbeeld een derde van zijn beleggingsportefeuille in een hedgefonds, dat in 2008 ten onder ging.

Harmony heeft haar bijzondere zorgplicht geschonden, oordeelde het Gerechtshof Amsterdam vorige maand. In het arrest, dat tot nu toe buiten de publiciteit bleef, stellen de rechters dat Harmony onjuist beleggingsbeleid heeft gevoerd, de klant ‘indringend en in niet mis te verstane bewoordingen’ had moeten waarschuwen voor de risico’s van de beleggingsstrategie en heeft nagelaten onderzoek te doen naar zijn financiën, kennis en doelstellingen.

De directie van Harmony laat zich op de bedrijfswebsite voorstaan op hun ‘gedeelde normen en waarden als het gaat om vermogensbeheer’. Medewerkers van de vermogensbeheerder treden regelmatig in de media op als beurscommentator.

De advocaat kwam in 2004 binnen als klant bij Harmony. Een neutraal risicoprofiel had zijn voorkeur, met als doel ‘vermogensgroei met een gemiddeld risico’ van zijn beleggingsportefeuille van €335.192. Uit de gerechtelijke stukken blijkt dat er in werkelijkheid veel risicovoller belegd werd. Volgens het gerechtshof schond Harmony vanaf 2006 haar zorgplicht door ‘zeer offensieve transacties’ in ‘speculatieve instrumenten’, zoals geschreven opties en derivaten met een hefboom, te adviseren.

In oktober 2007 wees Harmony de advocaat op het Global Opportunities Fund, een hedgefonds. Hij stak ruim €128.000 in het fonds, dat in de kredietcrisis onderuit ging. Het gerechtshof neemt het Harmony kwalijk dat zij een klant met een neutraal risicoprofiel 36% van zijn belegde vermogen zo’n geconcentreerde, illiquide belegging laat steken. De adviseur had zo’n transactie juist ‘moeten ontraden’.

Tussentijds stortte de klant nog eens €279.000 bij, onder andere omdat hij rood stond in zijn portefeuille, hoewel hij van tevoren had gezegd dat hij dit niet wilde.

Risicoprofiel

In augustus 2009 kreeg de belegger op initiatief van Harmony een dynamisch/offensief risicoprofiel. Een maand later werd dat op voorspraak van de vermogensbeheerder nog een tandje risicovoller: offensief/trading. Het gerechtshof in Amsterdam vindt dat Harmony ‘uitdrukkelijk en in niet mis te verstande bewoordingen’ had moeten waarschuwen voor de risico’s hiervan. Vervolgens speculeerde Harmony namelijk met de volledige beleggingsportefeuille van de klant op het stijgen of dalen van de beurs. Zonder succes: van de portefeuille van ruim €300.000 bleef slechts €35.000 over. Harmony handelde veel: de klant betaalde tussen 2006 en 2011 bijna €630.000 aan transactiekosten.

De advocaat stapte naar de rechter om zijn schade van €600.000 vergoed te krijgen. Bij de rechtbank mislukte dat, maar het gerechtshof kende hem de helft toe. Als advocaat met academisch denkniveau had hij eerder aan de bel moeten trekken als hij het oneens was met het beleggingsbeleid.

Gesprekken over schikking

De partijen praten over een schikking, zegt Harmony-directeur Marcel van der Schaaf. Hij wil niet zeggen of het bedrijf de schadevergoeding van €300.000 kan betalen. Uit de jaarrekening van 2015 blijkt dat Harmony slechts €6.162 in kas heeft. Volgens Jan Michiel Wagenaar, de advocaat van de belegger, zijn de gesprekken nog niet concreet. Voormalig Harmony-medewerker Rob Koenders, die volgens het arrest destijds de klant adviseerde, reageerde niet op verzoeken om commentaar.

Van der Schaaf van Harmony weigert verder inhoudelijk te reageren. ‘Het zou mij niet goed uitkomen wanneer u hierover publiceert.’

Bron: Financieel Dagblad 19-12-2016