+31-53 436 8124

Vermogensbeheer

vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Op een vermogensbeheerder of adviseur rust een bijzondere zorgplicht en daarbij zijn allerlei wettelijke bepalingen van toepassing ter bescherming van de belangen van (particuliere) beleggers.

Zo dient er altijd een profiel te worden opgesteld en dient er overeenkomstig dat profiel belegd te worden. Bij risicovolle beleggingen is de kans op schade ook zeer reëel, waarbij de zowel de vaststelling alsmede de schadeberekening zeer complex kunnen zijn. Wij bieden gedegen advies hierin en daarnaast hebben wij uitgebreide kennis ervaring inzake juridische procedures op dit gebied.

Beleggingsadvies overeenkomsten

Vermogensbeheerovereenkomsten

Zorgplicht beheerders, adviseurs en banken

Aansprakelijkheid beheerders, adviseurs en banken

Schadeberekeningen / claims

(conflict) Onderhandelingen

Juridische procedures