+31-53 436 8124

Handelsrecht

handelsrecht

Handelsrecht

In de (internationale) handelspraktijk zijn gedegen contracten van cruciaal belang.

Welk recht is van toepassing, welke contractuele voorwaarden, beperkingen en/of boetes gelden er tussen partijen? Het opstellen en onderhandelen van dergelijke contracten behoort tot onze specialiteit en indien nodig kunnen daaromtrent juridische procedures worden gevoerd.

Commerciële contracten

Agentuur overeenkomsten

Distributie overeenkomsten

Geheimhoudingsovereenkomsten

Internationale contracten / conflicten

Aansprakelijkheid

(conflict) Onderhandelingen

Juridische procedures