+31-53 436 8124

Praktijkgebieden

Bank- en financieel recht

Financieel- & Bankrecht

Wij hebben jarenlange ervaring in de (internationale) financiële markten, waaronder kapitaalmarkt transacties, leningsdocumentatie, vastgoed financieringen, renteswaps, derivaten, faillissementsrecht. Waaronder LMA documentatie...
Read More
ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Advisering omvat de onderhandelingen en het opstellen van (internationale) overname contracten, herstructureringen, joint ventures en gerelateerde aspecten.  Waaronder SPA, bijbehorende...
Read More
handelsrecht

Handelsrecht

In de (internationale) handelspraktijk zijn gedegen contracten van cruciaal belang. Welk recht is van toepassing, welke contractuele voorwaarden, beperkingen en/of...
Read More
vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Op een vermogensbeheerder of adviseur rust een bijzondere zorgplicht en daarbij zijn allerlei wettelijke bepalingen van toepassing ter bescherming van...
Read More