+31-53 436 8124

Advocatenkantoor

Advocatenkantoor Wagenaar Lawyer levert hoogwaardig juridisch advies aan bedrijven, banken, financiële instellingen, investeerders en beleggers, waaronder (conflict) onderhandelingen en juridische procedures.

Meer over ons

Kredietdocumentatie

Naast de leningsovereenkomst gelden vaak pand- en hypotheekrechten en borgstellingen. Gedegen advies en onderhandelingen over de kredietovereenkomst kunnen uw positie aanzienlijk verbeteren. 

Bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername spelen belangrijke juridische aspecten die zowel de positie van koper als de verkoper beïnvloeden. Goed juridisch advies en de juiste documentatie is daarbij cruciaal.

Renteswaps & Derivaten

Renteswaps zijn complexe rentederivaten. Wij leveren juridisch advies bij het optuigen van renteswap claims, de berekening van de schade, voeren onderhandelingen en voeren gerechtelijke procedures.

Opzegging krediet

Contractueel kan een bank al snel het krediet opzeggen. Advies omtrent een juridische analyse of een opzegging van de lening door de bank rechtmatig zal zijn is dan cruciaal.

Zorgplicht banken

Banken en financieel adviseurs dragen een bijzondere zorgplicht. Dit speelt bij financiële producten; kredieten, financieringen, leningen, rentederivaten, renteswaps, derivaten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen.

Vermogensbeheer

Op de vermogensbeheerder of financieel adviseur rust een bijzondere zorgplicht. In geval van schade leveren wij advies, berekenen de schadeclaim en voeren onderhandelingen en procedures.

Jan Michiel Wagenaar

Jan Michiel Wagenaar

Financieel & Bankrecht Advocaat

Recente Publicaties

Bekijk alle publicaties
Bank- en financieel recht

Financieel- & Bankrecht

Wij hebben jarenlange ervaring in de (internationale) financiële markten, waaronder kapitaalmarkt transacties, leningsdocumentatie, vastgoed financieringen, renteswaps, derivaten, faillissementsrecht. Waaronder LMA documentatie...
Read Profile
ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Advisering omvat de onderhandelingen en het opstellen van (internationale) overname contracten, herstructureringen, joint ventures en gerelateerde aspecten.  Waaronder SPA, bijbehorende...
Read Profile
handelsrecht

Handelsrecht

In de (internationale) handelspraktijk zijn gedegen contracten van cruciaal belang. Welk recht is van toepassing, welke contractuele voorwaarden, beperkingen en/of...
Read Profile
vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Op een vermogensbeheerder of adviseur rust een bijzondere zorgplicht en daarbij zijn allerlei wettelijke bepalingen van toepassing ter bescherming van...
Read Profile