C O R P O R A T E  &  F I N A N C E
W A G E N A A R  L A W Y E R
Welkom bij advocatenkantoor
W a g e n a a r  L a w y e r
C O R P O R A T E  &  F I N A N C E

Advocatenkantoor

Advocatenkantoor Wagenaar Lawyer levert hoogwaardig juridisch advies aan bedrijven, banken, financiële instellingen, investeerders en beleggers, waaronder (conflict) onderhandelingen en juridische procedures.

Meer over ons

Kredietdocumentatie

Naast de leningsovereenkomst gelden vaak pand- en hypotheekrechten en borgstellingen. Gedegen advies en onderhandelingen daarover kunnen uw positie aanzienlijk verbeteren. 

Bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername spelen belangrijke juridische aspecten die zowel de positie van koper als de verkoper beïnvloeden. Goed advies en de juiste documentatie is daarbij cruciaal.

Renteswaps

Renteswaps zijn complexe derivaten. Wij leveren advies bij het optuigen van claims, de berekening van de schade, voeren onderhandelingen en indien nodig juridische procedures.

Opzeggen krediet

Contractueel kan een bank al snel het krediet opzeggen. Advies omtrent een juridische analyse of een opzegging rechtmatig zal zijn is dan cruciaal.

Zorgplicht banken

Op banken rust op een bijzondere zorgplicht. Dit speelt in allerlei scenario’s, waaronder financieringen, derivaten, vermogensbeheer, beleggingen, etc.

Vermogensbeheer

Op de vermogensbeheerder of adviseur rust een bijzondere zorgplicht. In geval van schade leveren wij advies, berekeningen en voeren onderhandelingen en procedures.

Jan Michiel Wagenaar

Jan Michiel Wagenaar

Financieel Advocaat

Recente Publicaties

12 nov
Zorgplicht – renteswap MKB / jurisprudentie update 2016 Inleiding In september 2016 zijn er twee relevante...
Profiel Lezen
Bekijk alle publicaties
Bank- en financieel recht

Bank & Financieel

Wagenaar Lawyer heeft jarenlange ervaring in de (internationale) financiële markten, waaronder kapitaalmarkt transacties, leningsdocumentatie, vastgoed financieringen, derivaten, faillissementsrecht. Waaronder LMA...
Profiel Lezen
ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Advisering omvat de onderhandelingen en het opstellen van (internationale) overname contracten, herstructureringen, joint ventures en gerelateerde aspecten.  Waaronder SPA, bijbehorende...
Profiel Lezen
handelsrecht

Handelsrecht

In de (internationale) handelspraktijk zijn gedegen contracten van cruciaal belang. Welk recht is van toepassing, welke contractuele voorwaarden, beperkingen en/of...
Profiel Lezen
vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Op een vermogensbeheerder of adviseur rust een bijzondere zorgplicht en daarbij zijn allerlei wettelijke bepalingen van toepassing ter bescherming van...
Profiel Lezen